“MOST SURADNJE”-DRUŠTVENI CENTAR ZA REKREACIJU I REHABILITACIJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

Administrativno – pravna podrška korisnicima

Administrativno -pravna podrška osobama sa invaliditetom je dostupna svaki dan od 09:00-13:00 sati unutar Društvenog centra za rekreaciju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom :“Most Suradnje“. Najavite Vaš dolazak na broj telefona 099/272 6250 i vrlo rado ćemo Vam pomoći da ostvarite Vaša prava, pripremiti Vam dokumentaciju i pružiti podršku u procesu komunikacije sa nadležnim institucijama. Ovdje smo zbog Vas! JAVITE NAM SE!

Popis prava

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema propisima o mirovinskom osiguranju (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 71/10.). Da bi se povlastica ostvarila, potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA
Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (koja se plaća prilikom registracije osobnog automobila) ne plaćaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, NN broj 136/11). Navedene osobe povlasticu mogu ostvariti za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno za osobni automobil koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169050) uz koji treba priložiti:

CESTARINA ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM
Cestarinu za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.) ne plaćaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, NN broj 136/11). Navedene osobe povlasticu mogu ostvariti za jedan osobni automobil u  svom vlasništvu, odnosno za osobni automobil koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Osoba može ostvariti ovu povlasticu samo kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu, odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu. Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169050), uz priloženu fotografiju i presliku osobne iskaznice, Hrvatske autoceste d.o.o. (Jadranska avenija 6, Lučko, tel. 6504812, 6504813) izdaju potvrdu/smart karticu. Prilikom preuzimanja potvrde/smart kartice plaća se iznos od 20,00 kn.

ZNAK PRISTUPAČNOSTI
Pravo na Znak pristupačnosti mogu ostvariti osobe s invaliditetom sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu. Za ostvarenje ove povlastice potrebno se obratiti u Gradsko poglavarstvo, u Ured za promet i veze, Trg S. Radića 1, Zagreb (prizemlje), tel: 01/6101111 ili u Županijski ured nadležan za poslove prometa. Potrebno je predati zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti kojem se prilaže slijedeća dokumentacija: Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje se dobija temeljem Rješenja o tjelesnom oštećenju, fotografija i biljezi.

PARKIRANJE
vozila osoba s invaliditetom izvan posebno označenih mjesta za parkiranje Sukladno članku 10. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik 12/11), u gradu Zagrebu,osobe s invaliditetom, koje su korisnici znaka pristupačnosti, bez naknade, svoje vozilo mogu parkirati osim na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, i na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate, ali najduže 2 sata tijekom jednog dana. Ovo pravo korisnik znaka pristupačnosti može ostvariti uz uvjet da uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator . Potrebno im je dostaviti presliku rješenja na temelju kojeg je ishođen znak pristupačnosti, prometnu dozvolu, osobnu iskaznicu i znak pristupačnosti. Korisnik plaća trošak izrade naljepnice.

BORAVIŠNA PRISTOJBA
Boravišnu pristojbu (temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi: NN broj 152/08, 59/09, 81/08 te 139/09), ne plaćaju osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim ispravama.

POVLASTICA PRI VOŽNJI VLAKOM ILI BRODOM
Povlasticu pri vožnji vlakom ili brodom odnosno popust od 75% na punu vrijednost vozne karte te besplatnu voznu kartu za pratnju ukoliko je pratnja zdrava osoba, mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 70% oštećenja isključivo donjih ekstremiteta. Povlastica se odnosi na četiri jednokratne godišnje karte za vožnju vlakom ili brodom unutar Repulike Hrvatske, a izdana objava vrijedi 60 dana za oba smjera.

POVLAŠTENI PAKET OPTIMA TELEKOMA
Povlašteni paket sa odobrenim popustom odnosno besplatnim minutama mogu dobiti korisnici Optima Telekoma, a ovisno o postotku tjelesnog oštećenja (190 minuta za 80%; 220 minuta za 90%; 250 minuta za 100%). Popust mogu ostvariti korisnici telefonskih usluga, ali ne i korisnici kombiniranih usluga (npr. telefon i internet ili telefonske, internet i TV).

POPUST ISKON-a
ISKON omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%. Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom potpisivanja zahtjeva za uslugu priložiti uz potpisanu dokumentaciju i kopiju jednog od Rješenja o invaliditetu.

POPUST BTnet-a
BTnet omogućuje svim osobama sa postotkom tjelesnog oštećenja popust na mjesečnu naknadu. Osobe sa tjelesnim oštećenjem do 50% mogu ostvariti pravo na korištenje izabrane usluge umanjene za 15% mjesečne naknade paketa, a osobe sa tjelesnim oštećenjem većim od 50% za 30% mjesečne naknade paketa.

POPUST AMIS Telekoma
AMIS Telekom omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%.

GODIŠNJA ČLANARINA ZA HAK
Popust prilikom plaćanja godišnje članarine za HAK odnosno 90,00 kn nižu članarinu mogu ostvariti osobe sa tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 50% bez obzira na dijagnozu. Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je u HAK-u predočiti Rješenje o tjelesnom oštećenju.

Popust od 30% pri kupnji povratnih prijevoznih karata za putovanja u Hrvatskoj u 1. i 2. razredu vlakova svih vrsta mogu ostvariti SVI članovi HAK-a. Karte s popustom mogu se kupiti na svim putničkim blagajnama uz predočenje važeće HAK-ove članske iskaznice ili zajedničke kartice HAK-a i Diners Cluba Adriatic. Također se može ostvariti popust od 20% u slučaju da član HAK-a putuje vlakom sa svojim vozilom.

ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA
Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe sa tjelesnim oštećenjem.

POVLASTICE VEZANE UZ ČLANSTVO
TELEFONSKA POVLASTICA (T-COM) odnosi se 50% nižu mjesečnu naknadu isključivo u slučaju korištenja paketa Super 60. Povlasticu mogu ostvariti članovi Udruge (korisnici T- com operatera) sa tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje80% gornjih ili donjih ekstremiteta te neuromišićnih oboljenja (odjeljak III, IV, VIa, VIb, VIIa, VIIb Zakona o listi tjelesnih oštećenja – NN broj 162/98). Za ostvarenje ove povlastice potrebno je u Udrugu dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju i gornji dio telefonskog računa (specifikaciju).

HRT POVLASTICA odnosi se na 50% nižu RTV pristojbu:
– za povlaštenu RTV pristojbu (50% niža pristojba) : mišićna distrofija i srodna neuromišićna oboljenja; cerebralna i dječja paraliza; paraplegija, tetraplegija, hemiplegija, sc. multiplex.

PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
Pravo na mirovinu može ostvariti osiguranik odnosno član obitelji osiguranika uz uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju

Mirovina može biti

Pojedine skupine osiguranika pravo na mirovinu, osim prema odredbama ZOMO-a, ostvaruju pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima. Ti povoljniji uvjeti propisani su posebnim propisima

Naknada zbog tjelesnog oštećenja
Tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ili ne invalidnost.
Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja može  ostvariti osiguranik kod kojega  je utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 30%, a koje je nastalo kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Vrsta tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na temelju kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrđeni su zakonom (Zakon o listi tjelesnih oštećenja, Narodne novine, broj 162/98). Naknada zbog tjelesnog oštećenja određuje se ovisno o postotku tjelesnog oštećenja u odgovarajućem postotku od osnovice i iznosi: zbog tjelesnog oštećenja od stupanj naknada iznosi u postotku od osnovice

100% 1 40%
90% 2 36%
80% 3 32%
70% 4 28%
60% 5 24%
50% 6 20%
40% 7 16%
30% 8 12%

Koja prava u sustavu socijalne skrbi mogu ostvariti osobe s invaliditetom ili drugim težim promjenama u zdravstvenom stanju? U okviru sustava socijalne skrbi osobe (djeca, mladi, odrasle osobe) s invaliditetom ili težim promjenama u zdravstvenom stanju mogu ostvariti  sljedeće prava:

 • DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE

  MATIJE GUPCA 6, Požega
  Telefon/fax: 034 272 625
  Mobitel: 099 272 6250
  e-mail: mostsuradnje.centar@gmail.com

 • < 2024 >
  Srpanj
  NPUSČPS
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031   
 • Donatori

  www.strukturnifondovi.hr

  © 2024. Izradu web stranice financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost nositelja projekta.